İnsanda aclıq, susuzluq, özünü müdafiə kimi instinktlərlə yanaşı, məqsədi insan nəslini davam etdirmək olan cinsi instinkt də vardır. Bu instinkt insanın libido (cinsi istək) adlı daxili enerjisini aktivləşdirir. Fərdin ehtirası bu enerjidən qaynaqlanır.

Ehtiras mövzusu inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə insanların bir – biri ilə bölüşdüyü bir mövzu olsa da, inkişaf etməkdə olan cəmiyyətlərdə qadağan olunmuş mövzu olaraq qalır.

Cinsi mövzunun bu gizli xüsusiyyətini qoruması səbəbi ilə cinsi əlaqə ilə bağlı gələcək ana və ata çox zaman həkimlərindən soruşmadıqları və bəlkə də soruşa bilmədiklərindən biliklərinin yetərsiz olduğu mövzu olaraq qalmaqdadır.

Həkimlər əksər hallarda gələcək ana və ata ilə görüşləri zamanı bu mövzu üzərində çox dayanmırlar. Cinsi mövzu bir çox hallarda hamiləliklə əlaqədar bir problem olduğu zaman aktuallaşır və bu halda adətən cinsi əlaqənin bir müddət qadağan edilməsi ilə gündəmə gəlir.

Hamiləlik müddəti qadın orqanizmində fiziki və ruhi dəyişikliklərin meydana gəldiyi  müddətdir. Libido ( cinsi istək ) bu dəyişikliklərlə əlaqədar hamiləliyin bəzi müddətlərində azala, bəzi müddətlərində isə normala qayıda və hətta arta bilər. Libidodakı dəyişikliklər gələcək anada daha qabarıqdır, gələcək atada isə libido dəyişikliyi adətən minimaldır və ya heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur.

Hamiləlik zamanı cinsi əlaqə aşağıdakı hallarda məhdudlaşdırılmalıdır:

  1. əvvəlki hamiləliklərdə: adəti düşük, vaxtından qabaq doğuş, uşaqlıq boynu çatışmazlığı və bununla əlaqədar vaxtından qabaq doğuş və ya düşük təhlükəsinin olması
  2. hazırkı hamiləlikdə: düşük təhlükəsi, vaxtından qabaq doğuş təhlükəsi, dölyanı mayenin vaxtından qabaq axması, vaginal qanaxma, genital nahiyədə infeksiya kimi kənara çıxma halları olan qadınlar bu hallar aradan qalxana qədər cinsi əlaqədə olmamalıdırlar. Cinsi əlaqənin qadağan olunduğu müddət həkim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Döldə ağır inkişaf ləngiməsi və ya başqa səbəblə əlaqədar fetal distress  riski yüksək olan hamilələr də həkimin təyin etdiyi müddətdən sonra cinsi əlaqədə olmamalıdırlar.

Bu risk faktorkları olmayan hamilələrə cinsi əlaqə qadının özünü narahat hiss etməməsi şərti ilə bütün hamiləlik boyu icazə verilir. 

Turab Canbaxışov